ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่

Post date: Jul 22, 2017 1:37:42 PM

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำคณะบุคลากร ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับุคลากรใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30