ปลูกต้นไม้

Post date: Jul 19, 2017 10:12:42 AM

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้นำทีมศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนังานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หลังใหม่ ตามโครงการ สพม.30 ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช