งานเกษียณสมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ

Post date: Nov 3, 2017 2:09:28 AM

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายกฤตพัฒน์ พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.30 ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสุภี หิรัญคำ และ นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว