กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

Post date: Nov 3, 2017 2:07:57 AM

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำคณะศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ขต 30 และกล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่บุคลากร