ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

Post date: Jul 19, 2017 9:43:51 AM

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา