การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

Post date: Jul 19, 2017 9:04:26 AM

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายประาโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ชนิดดอกกระเจียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายของจังหวัดที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดร่วมการอบรมในครั้งนี้