พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ

Post date: Nov 3, 2017 2:13:18 AM

ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้ิอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมในพิธี โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา