การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา

Post date: Sep 8, 2017 9:28:43 AM

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม โดยมี นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ศึกษา นิเทศ และนายปรีชากร ภาชนะ ครู โรงเรียนภูเขียว เป็นวิทยากร