การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

Post date: Sep 8, 2017 9:27:45 AM

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโครงการพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นายสุภี หิรัญคำ ศึกษานิเทศก์ ในนามตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร