การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

Post date: Sep 8, 2017 9:26:39 AM

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายปรามโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกคน และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเตรียมความพร้อมในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ ทำการแห่งใหม่