การพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Post date: Sep 8, 2017 9:32:13 AM

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดอบรมครูในหัวข้อ Workshop on “English Language Teaching and Testing in the 21st Century”ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ