อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:33โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:42 ]
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30