ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์22 ก.ค. 2560 06:44โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2560 07:41 ]
ในวันที่  21  กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้นำตัวแทนศึกษานิเทศก์,  บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน  50  คน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยมี นายธณิต  ทองอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ