ประเมินโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:40โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 22:49 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ