ประเมินความรู้ภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย

โพสต์19 ก.ค. 2560 03:18โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:22 ]
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00-16.00  น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ภาษาจีน สำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีครูผู้สอนภาษาจันชาวไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 19 คน เข้าร่วมการประเมิน