การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:41โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 04:26 ]
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการประชุมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  13 โรงเรียน