ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:42โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 04:26 ]
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด  ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560  ซึ่งมีโครงงานที่เข้าร่วมประกวด ได้แก่ โครงานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์, คุณธรรม