ศึกษาดูงาน PLC

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:03โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 18:11 โดย sesao30 admin ]
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูในสังกัดและศึกษานิเทศก์ ไปศึกษาดูงาน PLC@Coaching and Mentoring ปีการศึกษาศึกษา 2560 ณ โรงเรียนผู้เขียว โดยมี ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมคณะให่้การต้อนรับ และร่วมแลกเแลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30