ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:43โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 04:25 ]
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา