ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์19 ก.ค. 2560 03:06โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:24 ]
ในวันที่ 5-6 กรฎาคม 2560  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว