ประชุม สพม.30

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:10โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:15 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
เมื่อวันที่  29 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกดษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม และกล่าวลาในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมกันนี้ นายสุภี  หิรัญคำ และนายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ