พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:13โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 22:16 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้ิอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมในพิธี โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา