งานเกษียณสมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:09โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:15 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายกฤตพัฒน์  พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.30 ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสุภี  หิรัญคำ และ นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว