กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:34โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 23:19 ]
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา” ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกิจกรรมโครงการ ณ หอประชุม 186 อนุสรณ์เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและ นักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม