กิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ประจำปี 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:36โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:25 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) และพัฒนาบุบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ เขื่อนน้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ ตลอดจน เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ