การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์10 มิ.ย. 2560 04:42โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 04:48 ]

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Comments