การตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC สพม.30

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:32โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:29 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน PLC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แบะประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูล และนำคณะไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และโรงเรียนภูพระวิทยาคม