การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทนักเรียนรักการอ่าน, ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน และหนังสือเล่มเล็ก

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:09โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:14 ]
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทนักเรียนรักการอ่าน, ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน และหนังสือเล่มเล็ก  ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Comments