การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:15โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:15 ]
เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30