การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:28โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:40 ]
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม โดยมี นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ศึกษา นิเทศ และนายปรีชากร ภาชนะ ครู โรงเรียนภูเขียว เป็นวิทยากร