การอบรมจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:02โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 18:11 โดย sesao30 admin ]
ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ณ ห้องประชุมนาซาเร็ท โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และประชาสัมพันธ์ผลการการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในสังกัด