กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) ...

โพสต์31 ต.ค. 2560 23:21โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 00:06 ]
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค สพม.30  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET)  โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูแต่ละโรงเรียนในสังกัดมาเข้าร่วมทำกิจกรรม