กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) ...

โพสต์31 ต.ค. 2560 23:21โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:08 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET)  โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว