กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:24โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:25 ]
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ