การอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์10 มิ.ย. 2560 04:50โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 21:01 ]
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม : กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ คนดี กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน และกิจกรรมครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    จังหวัดชัยภูมิ