กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

สพฐ.ติดตามการดำเนินการสอบ PISA

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:19โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 22:20 ]


นิเทศศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:19โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 00:00 ]


ประชุมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:18โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 22:20 ]


ประชุม Pre O-NET

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:17โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 22:21 ]


ประเมินโรงเรียน EP

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:17โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 00:01 ]


แสดงความยินดี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:16โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 22:21 ]


ประชุมนิเทศ Boot Camp

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:16โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 17:32 ]


ประเมิน ITA

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:15โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 17:33 ]


ประชุมบุคลากร สพม.30

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:14โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 22:22 ]


ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน EP

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:14โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 23:59 ]


1-10 of 57