กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

พิธีเปิดกรแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:13โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:28 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


ประชุม สพม.30

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:10โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:36 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


งานเกษียณสมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:09โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:29 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:07โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:29 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


ประเมินโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:40โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:30 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


การประชุมสมาคม ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:39โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:31 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


กิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ประจำปี 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:36โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:27 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


เศรษกิจพอเพียง...

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:34โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:27 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


การตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC สพม.30 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:32โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:26 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]


กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) ...

โพสต์31 ต.ค. 2560 23:21โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 00:06 ]

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค สพม.30  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET)  โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูแต่ละโรงเรียนในสังกัดมาเข้าร่วมทำกิจกรรม

1-10 of 42