ภาพกิจกรรม


กิกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • https://sites.google.com/sesao30.go.th/wcss

 • ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน EP เมื่อวันที่  4-8 ธันวาคม 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื้นฐานได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนที่ต้องการขอเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทราวงศีกษาธิการ ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 21:44 โดย sesao30 admin
 • พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 22:16 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
 • ประชุม สพม.30 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกดษามัธยมศึกษา เขต ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 23:15 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
 • งานเกษียณสมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายกฤตพัฒน์  พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำน ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 23:15 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
 • กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่  28 กันยายน 2560 นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำคณะศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 22:53 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • ข้อมูลนำเสนอโรงเรียนคุณธรรม เอกสารนำเสนอของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจากการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมเพลงคุณธรรมVTRโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมข้อมูลนำเสนอ
  ส่ง 22 ก.ค. 2560 07:44 โดย sesao30 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม