ภาพกิจกรรม


กิกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ประเมินความรู้ภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00-16.00  น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 23:22 โดย sesao30 admin
 • ปลูกต้นไม้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้นำทีมศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 23:23 โดย sesao30 admin
 • ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในวันที่ 5-6 กรฎาคม 2560  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 23:24 โดย sesao30 admin
 • ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2560 04:25 โดย sesao30 admin
 • ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2560 04:26 โดย sesao30 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • ข้อมูลนำเสนอโรงเรียนคุณธรรม เอกสารนำเสนอของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจากการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมเพลงคุณธรรมVTRโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมข้อมูลนำเสนอ
  ส่ง โดย sesao30 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม